پیوندها

اطلاعات تماس اداره کل

اطلاعات تماس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان

آدرس پستی

همدان- آرامگاه بوعلی -  مقابل شهرداری- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
پست الکترونیک ostanha0811@mefa.gov.ir 

کد پستی

98979-65156

تلفنهای تماس

38272204 
38272205 
38272206 

تلفن مدیرکل

38264537 

فاکس مدیرکل

8268499

تلفن معاون اقتصادی

8281350

فاکس معاون اقتصادی

8281350

تلفن معاون نظارت مالی

8264538

فاکس معاون نظارت مالی

8262900

تلفن روابط عمومی

8263057

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^