آگهی مناقصات و مزایده ها
کاربر محترم در صورت برگزاری هر گونه  مناقصه و مزایده اطلاعات مرتبط در این صفحه قرار خواهد گرفت
جهت اطلاع از خرید کالا و خرید خدمات این اداره کل می توانید به سامانه تداراکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایید
مزایده
^