پیوندها

تنگناهاي اقتصادي استان همدان
تنگناهاي اقتصادي استان (موانع ومشكلات طرحهاي سرمايه گذاري دراستان  )
1-     عدم وجود منابع مالي
2-     عدم  واگذاري دبيرخانه ستاد به يك دستگاه اجرائي خاص
3-     نبود زمينه هاي لازم جهت شناسائي طرحهاي اولويت دار استانها به منظور معرفي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي
4-     كافي نبودن زير ساختهاي موجود جهت جلب سرمايه گذاراي در استانها
5-     عدم پيش بيني اعتباري مشخص براي گسترش فعاليت ستاد در استانها
6-     در فرآيند نحوه سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، بوروكراسي زايد اداري و عدم هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي موجب اتلاف زمان و كند شدن فرآيند و كاهش تمايل به سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران مستعد مي گردد .
7-     عدم وجود طرحهاي بزرگ مطالعه شده وقابل ارائه به سرمايه گذارونبودسرمايه گذار وشريك ايراني
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^