نام زیرپورتال : همدان

1397/5/11 پنجشنبه

گردهمایی مدیران کل اقتصاد و دارایی استان های منطقه ۶ کشور در همدان

گردهمایی مدیران کل و کارگروه تخصصی معاونت های اقتصادی استان های منطقه ۶ کشور با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارزیابی دستگاههای اجرایی استان ها در شاخص بهبود فضای کسب و کار و نیز بررسی امکان ایجاد گروه تخصصی کسب و کار ذیل ساختار معاونت اقتصادی استان ها و همچنین آگاهی و آشنایی  در خصوص نحوه انجام امور پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه گذاری و فواید و امکانات آنها و نحوه استقرار و بکارگیری نمایندگان دستگاههای اجرایی، به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان برگزار شد.

سید ناصر محمودی نماینده وزیرو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، در این جلسه که در دو پنل جداگانه مدیران کل و معاونین اقتصادی استان ها برگزار شد بر لزوم تشکیل گروه تخصصی کسب و کار ذیل ساختار معاونت اقتصادی استانها تاکید نمود. در ادامه سایر مدیران کل به ارائه نقطه نظرات خود در مورد وضعیت کسب و کار استانهای منطقه ۶ و تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی پرداختند. همچنین معاونین اقتصادی نظرات خود در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در محور بهبود محیط کسب و کار و لزوم اصلاح برخی از نماگرها را ارائه کردند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^