نام زیرپورتال : همدان

1398/5/13 يكشنبه

دکتر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کارگاه آموزشی مهارت های زندگی وارتقاء توانمندی های بانوان عنوان کرد:

اشاره به سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد و توجه ویژه به نیروی انسانی متعهد و متخصص در سازمان

اشاره به دیدگاه تیم مدیریتی اداره کل، مبنی بر توجه به شایسته سالاری در انتصاب و ارتقاء همکاران به ویژه بانوان

خاطرنشان نمودن نیروی انسانی شایسته به عنوان نیروی محرک  و سرمایه های اصلی هر سازمان

اشاره به نقش بانوان فعال و توانمند برای داشتن جامعه ای توسعه یافته

تاکید بر آموزش و یادگیری مهارت های ارتباطی و نیز برگزاری کارگاههای مرتبط با آن به منظور تحکیم بنیان خانواده

اشاره به جایگاه اجتماعی زنان شاغل در جامعه نسبت به سایر بانوان

تاکید بر افزایش تعلق سازمانی کارکنان به خانواده بزرگ اقتصاد و دارایی

اشاره به طرح غربالگری انجام شده سلامت کارکنان در این اداره کل به ویژه بانوان

اشاره به فعالیت های درون و برون سازمانی این اداره کل

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^