نام زیرپورتال : همدان
افراد
یونس خزاعی
  • یونس خزاعی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان همدان
1
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^