نام زیرپورتال : همدان

1389/9/30 سه شنبه

محمد خلیفه

محمد

خلیفه

سمت:مدیر کل امور مالیاتی استان همدان

تلفن محل کار: 38387706

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
30 سال سابقه کار، 4 سال به عنوان کمک ممیز مالیاتی اداره کل مالیاتی شرق تهران، 10 سال به عنوان ممیز مالیاتی اداره کل مالیاتی شرق تهران، 4 سال سر ممیز مالیاتی اداره کل مالیاتی شرق تهران، 5 سال به عنوان مدیر کل مالیاتی اداره کل مالیات جنوب تهران، در حال حاضر، مدیر کل امور مالیاتی استان همدان

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^