نام زیرپورتال : همدان

1396/5/23 دوشنبه

سید ناصر محمودی

شرح:
سمتها
 
نماینده وزیرو مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان همدان
نایب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان همدان
دبیر شورای هماهنگی مدیران کل امور اقتصادی ودارایی منطقه 6 کشور
سوابق تحصیلی

فوق لیسانس علوم سیاسی
دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار
 

سوابق اجرایی
کمک ممیز مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان1371
مدیر حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجانبا حفظ سمت1373
مدیر حراست توابع ( بیمه های دانا، آسیا، ایران شعبه زنجانبا حفظ سمت 1372
کارشناس مطالعات اقتصادی دارایی زنجان1374
مدیر حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی قزوین ( با حفظ سمت )1377
کارشناس رسیدگی به دفتر اسناد رسمی دارایی قزوین1377
کارشناس مسئول مالیاتی دارایی استان همدان1378
مدیر حراست توابع ( بیمه های دانا، آسیا، ایران و البرز ) استان همدان1379
معاون پشتیبانی اداره کل امور مالیاتی استان همدان به مدت 4 سال 1382
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی مالیاتی همدان به مدت 3 سال1383
نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان همدان1386
     مدرس دروس رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی در دانشگاه های همدان1389
 
مسئولیت ها در ستادها، کارگروه ها وکمیته های استانی
دبیر ستاد استانی توزیع سهام عدالت
دبیر ستاد استانی هدفمندسازی یارانه ها
دبیر ستاد استانی درآمد و تجهیز منابع استان
دبیر ستاد مستندسازی اموال استان همدان
عضو ستاد ساماندهی فضاهای اداری استان همدان
عضو کمیته بهبود فضای کسب وکار
عضو ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
عضوکمیته رفع موانع تولید
عضو کارگروه جلوگیری از پول شویی
عضو کمیته پیشگیری از تخلفات وتقویت کارآمدی دستگاه های اجرایی
عضو شورای زکات استان
عضو ستاد رسیدگی به شکایات مردمی و واحدهای تابعه
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان
عضوکارگروه های تخصصی نظیر کارگروه امور اقتصادی وتولیدی
عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
عضو کمیته تحول اداری
عضو کارگروه تنظیم بازار
عضو کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی
عضو کارگروه توسعه بخش کشاورزی
عضو کارگروه آموزش پژوهش و فناوری
عضو کمیته تخصیص اعتبار
عضو کمیسیون ماده 21 واگذاری اراضی ملی
عضو کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندی یارانه ها
عضو کمیته سرمایه گذاری توسعه بخش کشاورزی
عضوکمیته مدیران تصمیم ساز استان
عضوکیمته بودجه واحدهای زیرمجموعه

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^