نام زیرپورتال : همدان

1396/10/1 جمعه

یونس خزاعی

سمت:معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان همدان

شرح:
سوابق تحصیلی

کارشناس حسابداری،
کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی
سوابق کاری

-حسابدار

-مسئول افتتاح حساب خزانه
-معاون ذیحساب استانداری و آب منطقه ای غرب
-ذیحساب شرکت آبفای شهری
-ذیحساب دانشگاه علوم پزشکی همدان
-ذیحساب استانداری
-مدیر کل اداری و مالی استانداری
-ذیحساب آموزش و پرورش
-ذیحساب دادگستری
*عضویت ها و دوره ها:
-عضو انجمن ذیحسابان خبره کشور
-عضو کمیته فنی و تحول اداری دارایی استان
-عضو کمیته هیات تخلفات اداری استانداری همدان
-عضو کمیته ناظر مجمع عمومی شرکت های سرمایه گذاری سازمان خصوصی سازی
-رئیس کمیته انتخابات استان
-دوره سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^