نام زیرپورتال : همدان

1389/5/23 شنبه

هادی مکاریان

هادی

مکاریان

سمت:سرپرست اداره امور گمرک، نماینده کمیسیون معاملات

تلفن محل کار: 32747097

سوابق کاری:
17 سال سابقه کار، 15 سال کارشناسی ارزیاب، 2 سال سرپرست انبارها، 5 سال سرپرست اداره امور گمرک، نماینده کمیسیون معاملات

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^